O MNIE

Fotograf architektury Rafał Tomczyk

Działalnością związaną z fotografią architektury i wnętrz profesjonalnie zajmuję się od 2013 roku. Jako absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w specjalności Inwestycje i Nieruchomości oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami od wielu lat związany jestem z tematyką urbanistyki, architektury i nieruchomości. Cechuje mnie umiejętność obserwacji miast, struktur, przestrzeni i poszczególnych budynków. Te umiejętności przerodziły się w pasję do fotografii architektury, która trwa od kilku lat.

W czasach, w których treści wizualne przejmują coraz większą rolę w kreowaniu i postrzeganiu rzeczywistości profesjonalna fotografia architektury jest bardzo ważnym elementem prezentacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia związanego z branżą architektoniczną i budowlaną. Pomogę zaprezentować te przedsięwzięcia w sposób jak najbardziej jakościowy.

Czwarty Wymiar jest moim spojrzeniem na architekturę. Czwarty Wymiar pozwala mi dostrzec więcej. Moja fotografia jest sposobem przeniknięcia w głąb miast, do architektury i wszystkiego co z nią związane. W swojej fotografii oprócz zdjęć z ziemi realizuję także fotografie z wykorzystaniem drona. Pracuję na terenie całego kraju.